:איתור תוצאות ריצה
:שלב ב: חפש תוצאה ע"פ הקריטריונים הבאים

שמות הארועים (לפי שנה):
  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011   2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

שם פרטי ו/או שם משפחה

מספר ברזל
 
התוצאות מפורסמות ע"י מנהלת המרוץ ובאחריותה
תוצאות סופיות יפורסמו עד שבועיים מיום המרוץ
:שם הארוע
 
שליחים קק”ל מים ל-ים

בחר מיקצה מתוך חלון הבחירה למטה
 

 


חזור